Gronik - Przysłop Miętusi

Gronik - Przysłop Miętusi

Czas przejścia: 1,20 godz., dystans: 2,1 km

Szlak czerwony prowadzi na  niewielka, szeroka przełęcz pomiędzy Skoruśniakiem i Hrubym Reglem – wzniesieniami oddzielającymi Dolinę Małej Łąki od Doliny Miętusiej i Kościeliskiej.