Wstęp deklaracji

Urząd Gminy w Kościelisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem http://pogranicze.gimnakoscielisko.pl.

 

Dane teleadresowe jednostki

Urząd Gminy w Kościelisku

Ul. Strzelców Podhalańskich 44

34-511 Kościelisko

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-10

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-10

 

Strona podmiotowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie internetowej informacje, w postaci artykułów lub załączników, są dostępne cyfrowo.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

·         podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

·         możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

·         focus wokół elementów nawigacyjnych

Deklarację sporządzono dnia 2021-06-10.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mariusz Koperski - sekretarz gminy (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej lub dostępu alternatywnego)

e-mail: sekretarz@gminakoscielisko.pl

Telefon: (018) 20 79 100 wew. 33

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Nasza strona www używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.