Kiry - Ciemniak (fragment Czerwonych Wierchów)

Kiry - Ciemniak (fragment Czerwonych Wierchów)

Czas przejścia: 4:25 h, dystans: 6,4 km

Szlak zielony prowadzi dnem Doliny Kościeliskiej. Ma długość ok. 9 km. Wzdłuż szlaku dnem doliny płynie Kościeliski Potok, a sama dolina ta ma liczne odgałęzienia. Na końcu doliny znajduje się Schronisko na Hali Ornak. Podczas wędrówki szlakiem można dostrzec niezwykle bogaty krajobraz jaki oferuje nam dolina. Po dotarciu do schroniska rozpoczyna się szlak Doliną Tomanową, który prowadzi aż do Chudej Przełączki i dalej na Ciemniak 2096 m n.p.m.