Kiry - Jaskinia Mroźna

Kiry - Jaskinia Mroźna

Czas przejścia: 1:05 h, Dystans: 2,9 km

Dolina Kościeliska jest drugą co do wielkości doliną w Tatrach Polskich, ma długość ok. 9 km. Wzdłuż szlaku dnem doliny płynie Kościeliski Potok, a sama dolina ta ma liczne odgałęzienia. Jedno z nich prowadzi do słynnej Jaskini Mroźnej, jest to czarny szlak, z podejściem ok 30 min z Doliny Kościeliskiej.