Witów Magurski Potok - Magura Witowska

Witów Magurski Potok - Magura Witowska

Czas przejścia: 1,46 h, Dystans: 4,2 km

Magura Witowska 1232 m n.p.m. to szczyt Orawicko-Witowskich Wierchów (część Pogórzy Przedtatrzańskich, dawniej część Pogórza Spisko-Gubałowskiego). Jest najwyższym szczyt polskiej części Pogórza znajdującym się w ich grani głównej pomiędzy Przysłopem Witowskim a Maśniakową.  Góra jest w większości zalesiona, jednakże na jej północnych stokach, na słowackim terenie znajduje się duża polana Magura Witowska. Po polskiej stronie, w górnej części stoku północno-wschodniego, położone są duże, należące do Witowa polany: Bzdykówka i Basiorówka.